Talambuhay ni dating pangulong joseph estrada

02-Mar-2016 04:19

Huwag na lang ako: kahit na ang aking mahal na ina ay lubhang nasaktan dahil sa mga insultong ipinukol sa kanyang anak.Dito rin sa Luneta anim na taon na ang nakararaan ay nagkaroon ng mapayapang pagsasalin ng kapangyarihan ni dating pangulong Fidel V.Ramos na muling pinatatag ang ating pamahalaan at binuhay ang ating pambansang ekonomiya, walang pagod niyang pinagtibay ang kapayapaan na siya naman ang naging balangkas ng mga reporma sa ating ekonomiya. Papalubog na po ang araw at malapit ng kumagat ang dilim.

talambuhay ni dating pangulong joseph estrada-32talambuhay ni dating pangulong joseph estrada-69talambuhay ni dating pangulong joseph estrada-60

Noong huling tumindig ako dito sa Quirino Grandstand, kasama ko sina dating pangulong Cory Aquino at Cardinal Sin, at napakaraming nanindigan para sa demokrasya.Kapiling ko rin kayo, at tayong lahat ay napabilang sa mga tunay na kaibigan ng demokrasya. Noong huli akong tumindig doon sa lumang gusali ng Senado, labindalawa kami.Sa araw pong ito ipinamalas natin sa buong mundo ang katatagan ng kauna–unahang demokrasya sa Silangang Asya. Hinihiling ko po kayong lahat na magsitayo at bigyan natin ng masigabong palakpakan ang atin pong dating pangulong Ramos at dating pangulong Cory Aquino. Gayunpaman, ngayong gabi’t-hapon ay nagsisimula na ang isang bagong araw, ang araw ng lahing Pilipino, ang araw ng masang Pilipino.Sa wakas, namumuno na sa ating masa ang isang gaya nila, isang kaibigan at kapatid – na alam kung ano ang ibig sabihin na maging maka-masa.Nais kong tapusin sa lalong madaling panahon ang ilang isyu na matagal nang gumagambala sa ating bayan. Upang sana’y iwan na natin ang lahat ng bagay na dapat nating ilibing sa limot ng kasaysayan.

Noong huling tumindig ako dito sa Quirino Grandstand, kasama ko sina dating pangulong Cory Aquino at Cardinal Sin, at napakaraming nanindigan para sa demokrasya.Kapiling ko rin kayo, at tayong lahat ay napabilang sa mga tunay na kaibigan ng demokrasya. Noong huli akong tumindig doon sa lumang gusali ng Senado, labindalawa kami.Sa araw pong ito ipinamalas natin sa buong mundo ang katatagan ng kauna–unahang demokrasya sa Silangang Asya. Hinihiling ko po kayong lahat na magsitayo at bigyan natin ng masigabong palakpakan ang atin pong dating pangulong Ramos at dating pangulong Cory Aquino. Gayunpaman, ngayong gabi’t-hapon ay nagsisimula na ang isang bagong araw, ang araw ng lahing Pilipino, ang araw ng masang Pilipino.Sa wakas, namumuno na sa ating masa ang isang gaya nila, isang kaibigan at kapatid – na alam kung ano ang ibig sabihin na maging maka-masa.Nais kong tapusin sa lalong madaling panahon ang ilang isyu na matagal nang gumagambala sa ating bayan. Upang sana’y iwan na natin ang lahat ng bagay na dapat nating ilibing sa limot ng kasaysayan.Sa akin pong pagmamadali, marahil hindi ko naisip na kailangan pang lumipas ang mahahabang panahon upang maghilom ang sugat ng ilan, at sugat ng bayan.