Internationell sex chat

07-Apr-2015 13:50

Dessa är sorterade under olika ämnesrubriker (se menyn).De senaste artiklarna tar upp internationell forskning från 2014 och finns samlade här nedan. Psykologerna David Edfelt och Lars Klintwall har sammanfattat artiklar ur följande tidskrifter: Autism, Molecular Autism och Journal of Autism and Developmental Disorders.Föräldrarna upplevde viss förbättring i hur kompetenta de uppfattade sig när det gällde att hjälpa sina barn att hantera stress på ett bra sätt.

Internationell sex chat-49

I denna del kan du läsa förkortade svenska sammanfattningar av artiklar skrivna av nordiska och internationella forskare.Artiklarna mellan 20 är skrivna av nordiska forskare., 2016, 2, 207-218 Många ungdomar med autism har problem med rädslor och ångest vilket kan göra det svårt för dem att delta i samhället, skolan och familjeaktiviteter.Syftet med denna studie var att pröva behandlingsprogrammet (FYF) som visat sig minska ångestsymptom för 8-17 åringar med autism och högfungerande verbal förmåga.Det vanliga upplägget är att flera familjer träffas tillsammans med sina barn under 12 tillfällen, med ett tillfälle per vecka.

I denna del kan du läsa förkortade svenska sammanfattningar av artiklar skrivna av nordiska och internationella forskare.Artiklarna mellan 20 är skrivna av nordiska forskare., 2016, 2, 207-218 Många ungdomar med autism har problem med rädslor och ångest vilket kan göra det svårt för dem att delta i samhället, skolan och familjeaktiviteter.Syftet med denna studie var att pröva behandlingsprogrammet (FYF) som visat sig minska ångestsymptom för 8-17 åringar med autism och högfungerande verbal förmåga.Det vanliga upplägget är att flera familjer träffas tillsammans med sina barn under 12 tillfällen, med ett tillfälle per vecka.I programmet lär sig familjen strategier för att främja god problemhantering.